3000 m2 đất rừng sản xuất phường Hữu Nghị

Thỏa thuận /m2

3000 m2 đất rừng sản xuất phường Hữu Nghị

Gia đình không có nhu cầu sử dụng nên cần chuyển nhượng 3000 m2 đất rừng sản xuất cho ai có nhu cầu

Đất ngay sát trung tâm thành phố Hòa Bình

Đã có mặt bằng phẳng = > Đường oto quay đầu

3000 m2 đất rừng sản xuất
3000 m2 đất rừng sản xuất

Thông tin nhà đất tại Hoà Bình

Thông tin nhanh nhà đất tại Hoà Bình

Xem thâm các sản phẩm khác

Liên hệ 3000 m2 đất rừng sản xuất phường Hữu Nghị