Câu lạc bộ doanh nhân Hòa Bình

Câu lạc bộ doanh nhân Hòa Bình

Câu lạc bộ doanh nhân Hòa Bình

Fanpage:https://www.facebook.com/clbdoanhnhanhoabinh/

Chủ tịch câu lạc bộ