Câu lạc bộ thể thao Bất Động Sản Hòa Bình

Câu lạc bộ thể thao bất động sản Hòa Bình trực thuộc quản lý của Công ty bất động sản Hòa Bình

Câu lạc bộ bóng đá

Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo mô hình câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp với thành phần cơ cấu ban lãnh đạo đội, huấn huấn luyện viên, trợ lý…

Câu lạc bộ bóng bàn

Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo mô hình câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp với thành phần cơ cấu ban lãnh đạo đội, huấn huấn luyện viên, trợ lý…

Câu lạc bộ võ thuật

Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo mô hình câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp với thành phần cơ cấu ban lãnh đạo đội, huấn huấn luyện viên, trợ lý…

 

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp kim chỉ nam hành động là sứ mệnh và con đường khẳng định giá trị thương hiệu công ty và đội

Xem thêm »