Đào tạo kỹ năng tiếng anh cho Sales Buổi 1

Đào tạo kỹ năng tiếng anh

Trương trình đào tạo tiếng anh cho chiến binh bất động sản Hoà Bình

Sử dụng phương pháp: GESTURE PROSUMICA

Tiếng anh có 3 phần quan trọng: Phiên âm, Từ vựng, Ngữ pháp trong đó Phiên Âm là quan trong nhất

Phiên Âm: Chỉ có 44 âm

Tự vựng: Vô số

Ngữ Pháp: Vô số

Văn hoá khi vào lớp học: 

  1. Tập trung  / Attention
  2. Are you ready ?      Yes, I’m ready

Bắt đầu vào bài:

Hello  Phiên âm: /h∂/l∂u/

Tiếng anh có 44 âm trong đó có 22 nguyên âm và 22 phụ âm

Để học một ngôn ngữ bất kỳ ta phải học từng bước như sau:  Âm => Từ => Câu => Đoạn => Bài

Cụ thể các âm chính : /i:/ gọi là âm i dài     âm /⊃:/ gọi âm Ô dài   âm /e/ gọi là âm E thường

Âm /i:/ các từ có âm /i:/ he (anh ấy), she (cô ấy), tea (Trà), me(Tôi), sheet(Tài liệu), beach (Bãi biển)

Âm /⊃:/ các từ có âm /⊃:/ small (nhỏ), call (gọi), always ( luôn luôn), sport (thể thao) , jop (Công việc) , stop (dừng lại)

Âm /e/ các từ có âm /e/ getup (ngủ dậy), setup( tổ chức), special ( đặc biệt), member (thành viên), remember (Ghi nhớ)

Đào tạo kỹ năng tiếng anh cho chiến binh Sales real estate

Hotnile: 0846.566.955

Thông tin nhà đất tại Hoà Bình

Thông tin nhanh nhà đất tại Hoà Bình

Xem thâm các sản phẩm khác

Có thể bạn quan tâm