Đào tạo tiếng anh cho Sales Buổi 2

Đào tạo tiếng anh cho Sales

Áp dụng văn Hoá khởi động tư duy logic và tinh thần đầu buổi học

  1. Attention    / Tập trung                   (Vỗ tay trước ngực 3 lần sau đó giật tay xuống hô to Hây ! )
  2. Are you ready ? / Bạn đã sẵn sàng chưa                      Yes, I’m ready    (Giơ hay tay lên trên đầu thẳng vai sau đó giật xuống rồi đẩy lên)
  3. How do you feel now ? / Bạn cảm thấy thế nào

Trả lời:   I feel good / ( ai / fi: / gud /)      tôi thấy tốt                       I feel grent / ( ai / fi: / greit /)  tôi thấy tuyệt vời

I feel wonderful / ( ai / fi: / w∧nd∂rfl/ ) tôi thấy cực kỳ tuyệt vời

4. Thank you so much  ( / θæηk / yu/ s∂u / m∧ts / ) Cảm ơn các bạn rất nhiều

Vỗ tay đọc từ one, two, three => three,one,two => one, two, three, four, five, six, seven, => moah, moah, moah

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIÊNG ANH ÁP DỤNG;  GESTURE PRONUNCIATION   / dℑest∫∂(r) / pr∂,n∧nsi’ei∫n

(phát âm, bằng cử chỉ động tác tay)

Hay còn gọi là   BOBY LANGUAGE  /  boby / ‘læηgwidℑ            (ngôn ngữ cơ thể)

/æ/ : nguyên âm đôi gọi là ( E bẹt) / những từ sử dụng âm / æ /  : handsome / hænsam / (Đẹptrai) ; plan / plæn / (kế hoạch) ; man / mæn / ( Đàn ông) ; fan / fæn / ( quạt)  ; land / lænd / ( đất )

/θ/ : âm câm (th) : Thank you / θæηk yu /                Cảm ơn !

Đào tạo tiếng anh cho Sales tại Công ty bất động sản Hoà Bình

Thông tin nhà đất tại Hoà Bình

Thông tin nhanh nhà đất tại Hoà Bình

Xem thâm các sản phẩm khác

Có thể bạn quan tâm