HDNT tỉnh Hòa Bình Chủ tịch Nguyễn Bảo Cường tái cử BCH

Kỳ đại hội vừa diễn ra vào ngày 28-29/05/2023 Ông Nguyễn Bảo Cường – HDNT tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty tái cử vào Ban chấp hành hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hòa Bình khóa 2023-2028

Trong kỳ đại hội này Đại hội đã thống nhất nhiều mục tiêu phát triển doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp trẻ tại Hòa Bình

 

HDNT tỉnh Hòa Bình
HDNT tỉnh Hòa Bình
HDNT tỉnh Hòa Bình
HDNT tỉnh Hòa Bình

 

 

HDNT tỉnh Hòa Bình
HDNT tỉnh Hòa Bình

Bất Động Sản Hòa Bình – Mua bán,cho thuê bất động sản tại Hòa Bình (batdongsanhoabinh.com.vn)

https://www.hoabinhgroup.online/

Hotline: 0846.566.955 – 0916756368

Có thể bạn quan tâm