Lãnh đạo họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 HDNTTHB

Lãnh đạo họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hòa Bình

Chiều ngày 12/08/2022 Ban lãnh đạo công ty đã dự buổi họp sơ kết hoạt động của Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hòa Bình năm 2022. Trong buổi lễ có nội dung kết nạp thêm thành viên mới và thống nhất thông qua chương trình hoạt động của hội 6 tháng cuối năm 2022

Lãnh đạo họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 hoạt động thường niên Công ty bất động sản Hòa Bình là một trong những đơn vị đóng góp tích cực cho công tác hội

 

Bất Động Sản Hòa Bình – Mua bán,cho thuê bất động sản tại Hòa Bình (batdongsanhoabinh.com.vn)

https://www.hoabinhgroup.online/

Hotline: 0846.566.955

 

Có thể bạn quan tâm