Những loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm

1

Nhiều người vẫn không hiểu đất 50 năm là gì, có gia hạn được không? mọi người vui lòng đọc bài viết dưới đây.

Dưới đây là loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm và không quá 50 năm.

Đất có thời hạn sử dụng 50 năm

Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp có thời hạn sử dụng 50 năm, bao gồm:

– Đất trồng cây hàng năm.

– Đất nuôi trồng thủy sản.

– Đất làm muối.

– Đất trồng cây lâu năm.

– Đất rừng sản xuất.

– Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng.

Đồng thời đối với loại đất có thời hạn sử dụng là 50 năm, khi hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nhu cầu thì vẫn được tiếp tục sử dụng với thời hạn là 50 năm.

1601115

Đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm

Căn cứ vào Khoản 2 và Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013, đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm bao gồm 2 nhóm, đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuê và đất được Nhà nước giao, cho thuê theo dự án, cụ thể:

– Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.

– Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với loại đất này, khi hết thời hạn sử dụng mà hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm.

Có thể bạn quan tâm