Câu lạc bộ võ thuật Hòa Bình

Câu lạc bộ võ thuật Hòa Bình

Câu lạc bộ võ thuật Hòa Bình được thành lập bởi Chủ tịch Nguyễn Bảo Cường một môn sinh của Võ...